เขียนเสือที่แก้ม รักษาโรคคางทูม ได้จริงหรือ

เขียนเสือที่แก้ม รักษาโรคคางทูม ได้จริงหรือ

ตอบ ไม่จริง

คางทูมเกิดจากไวรัสในกลุ่ม Paramyxovirus ที่ติดต่อได้ง่ายมากทางการสัมผัสฝอยละออง จากผู้ป่วย ทำให้ต่อมน้ำลายข้างหู แลใต้คางเกิดการอักเสบ บวม

อาการ

  • บวมที่คาง อาจบวมข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้
  • เชื้อมีระยะฟักตัวประมาณ 2-3 สัปดาห์ (16-18 วัน)
  • โรคมักจะแสดงอาการ อยู่ประมาณ 7-10 วัน
  • โดยทั่วไปไม่ร้ายแรง หายได้เอง แต่อาจเกิดอาการแทรกซ้อนได้ เช่น เยื่อหุ้มสมองหรือสมองอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ อัณหะหรือรังไข่ อักเสบ ทำให้เป็นหมันได้ โดยเฉพาะในเด็กโต วัยรุ่นหรือ ผู้ใหญ่

การป้องกัน

ฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นวัคซีนที่ให้รวมกับหัด หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR) โดยให้ 2 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 ให้ช่วงอายุ 9-12 เดือน
  • ครั้งที่ 2 ให้ช่วงอายุ 2 ปีครึ่ง

เด็กควรรับวัคซีนป้องกันโรค เพราะหากไม่ป้องกันอาจเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคได้โดยเฉพาะในโรงเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ