เก็บยาอย่างไรให้คงสภาพดี

เก็บยาอย่างไรให้คงสภาพดี
  1. เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ยกเว้นยาที่ระบุให้เก็บในตู้เย็น
  2. ไม่เก็บยาในที่ที่โดนแสงแดดหรือมีความชื้น เช่น ไม่เก็บยาไว้ในห้องน้ำ
  3. เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
  4. ไม่ควรเก็บยาไว้ในที่ร้อน เช่น ในรถยนต์ หลังตู้เย็น ตู้อบ ตู้ไมโครเวฟ
  5. ยาบรรจุแผง ไม่ควรแกะยาออกจากแผงล่วงหน้านาน ๆ ควรตัดแบ่งเก็บพร้อมฟอยด์
  6. ยานับเม็ดที่ไม่อยู่ในแผงยา ไม่ควรนำมาใช้หลังจากได้รับยานานเกิน 12 เดือน

ควรตรวจสอบวันหมดอายุของยา และดูสภาพยาก่อนใช้ทุกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล