6 วิธีดูแลสมองก่อนเป็นโรคสมองเสื่อม

6 วิธีดูแลสมองก่อนเป็นโรคสมองเสื่อม
  1. ควบคุมโรคประจำตัว
  2. ออกกำลังสมอง
  3. พักผ่อน และคลายเครียด
  4. ออกกำลังกาย
  5. มีปฏิสัมพันธ์
  6. โภชนาการดี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์