ฮอลิเดย์นี้ เดินทางไปต่างประเทศอย่างไร ให้ปลอดภัยไร้กังวล

ฮอลิเดย์นี้ เดินทางไปต่างประเทศอย่างไร ให้ปลอดภัยไร้กังวล

ก่อนออกเดินทาง

1.ตรวจสุขภาพเพื่อดูความพร้อมของร่างกาย

2. ฉีดวัคซีนตามความเสี่ยงของสถานที่ที่ไป

3. เตรียมยาโรคประจตัวไปด้วยเสมอ รวมถึง ยารักษาอาการเบื้องต้น เช่น ยาแก้ปวด ลดไข้ เป็นต้น

ระหว่างเดินทาง

1. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์

2. รักษาความอบอุ่นของร่างกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ

3. ในกิจกรรมที่มีความเสียง เช่น ดำน้ำ ปืนเขา ควรปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด อย่าฝืนหากร่างกายไม่พร้อม

หลังการเดินทาง หากพบว่ามีอาการป่วยในช่วงการเดินทาง ให้แจ้งประวัติการเดินทาง ให้แพทย์ทราบ เพื่อแนะนำการรักษาที่ถูกต้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2560
ที่มา : พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์

Pin It on Pinterest