ฮอร์โมนเพศชายเพื่อการข้ามเพศ

ฮอร์โมนเพศชายเพื่อการข้ามเพศ

ฮอร์โมนเพศชายเพื่อการข้ามเพศ (เทสโทสเตอโรน)นิยมใช้ในแบบฉีด หรือแบบเจลทาผิวหนัง เนื่องจากยาในรูปแบบรับประทาน มักทำให้ระดับยาในเลือดไม่คงที่และอาจรบกวนการทำงานของตับ

ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ทุก 2 สัปดาห์

ข้อดี : ราคาไม่สูง ปรับขนาดยาง่าย นิยมใช้มากที่สุดในประเทศไทย
ข้อจำกัด : ระดับยาในเลือดขึ้น-ลง ตามช่วงเริ่มต้น และช่วงปลายก่อนจะฉีดเข็มใหม่ บางรายมีผลข้างเคียงตามการเปลี่ยนแปลงของระดับยา

ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ทุก 3 เดือน

ข้อดี : ระดับยาในเลือดค่อนข้างคงที่ ไม่ต้องมาฉีดยาบ่อย
ข้อจำกัด : ราคาสูงกว่าแบบแรก เจ็บบริเวณที่ฉีดเนื่องจากปริมาตรยาเยอะกว่า

ชนิดเจลทาผิวหนัง

ข้อดี : ระดับยาในลือดค่อนข้างคงที่ ไม่ต้องเจ็บตัวจากการฉีดยา
ข้อจำกัด : ต้องใช้ทุกวัน อาจระคายเคืองผิวหนังบริเวณที่ทายา อาจมีการส่งผ่านยาไปสู่คนใกล้ชิด

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565
ที่มา : อ. นพ.อัมธินทร์ สุวรรณ
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา