อ้วนไปเสี่ยงภัยมะเร็ง

อ้วนไปเสี่ยงภัยมะเร็ง

แค่ไหนเรียกว่าอ้วน ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่ควรเกิน 25

วิธีคำนวณ น้ำหนัก (กิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูง (เมตร) ยกกำลังสอง

ความอ้วน เป็นภัยต่อสุขภาพ และเสี่ยงเป็นมะเร็งถึง 10 ชนิด

1. มะเร็งเต้านม ชนิดหลังหมดประจำเดือน

2. มะเร็งผนังมดลูก

3. มะเร็งรังไข่

4. มะเร็งต่อมลูกหมาก

5. มะเร็งตับ

6. มะเร็งตับอ่อน

7. มะเร็งลำไส้ใหญ่

8. มะเร็งหลอดอาหาร

9. มะเร็งถุงน้ำดี

10. มะเร็งไต

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

Pin It on Pinterest