อ้วนเกินไป เสี่ยงภัยโรค

อ้วนเกินไป เสี่ยงภัยโรค
  1. ภาวะปอดทำงานผิดปกติ
  2. โรคหลอดเลือดหัวใจ
  3. ความดันโลหิตสูง
  4. นิ่วในถุงน้ำดี
  5. ข้อเข่าเสื่อม
  6. โรคเบาหวาน
  7. หลอดเลือดสมองขาดเลือด
  8. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
  9. ไขมันในเลือดสูง
  10. โรคไขมันสะสมในตับ

ผู้มีปัญหาน้ำหนักตัวมาก สามารถรับคำปรึกษาได้ที่คลินิกโรคอ้วน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร.083-623-7489

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

ที่มา : รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์