อุจจาระร่วง โรคใกล้ตัวของทุกวัย

อุจจาระร่วง โรคใกล้ตัวของทุกวัย

🗣 สาเหตุ

  • เด็กทารก เกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในขวดนม
  • เด็กเล็กอายุ 3-4 เดือนขึ้นไป เกิดจากการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียผ่านการอมนิ้ว หรืออมสิ่งของต่างๆ
  • เด็กอายุ 5 ขวบปีแรก เกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดยเฉพาะเชื้อไวรัสโรต้า
  • เด็กโตและผู้ใหญ่ เกิดจากพิษของเชื้อแบคทีเรียที่ปะปนมากับอาหาร (อาหารเป็นพิษ)

🗣 อาการ
อาจมีไข้ มักอาการอาเจียนนำมาก่อนมีอาการท้องเสียตามมา อาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย ลักษณะของอุจจาระแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ถ่ายเหลว ถ่ายเป็นน้ำ และถ่ายเป็นมูกเลือด ผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียรุนแรง จะเกิดภาวะขาดน้ำ หรือถึงขั้นเกิดภาวะช็อก

🗣 การรักษา

  • ผู้ป่วยที่ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ ให้จิบน้ำเกลือแร่บ่อยๆ
  • หลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ท้องเสียโดยไม่จำเป็น
  • พิจารณาใช้ยาปฏิชีวนะ กรณีอุจจาระมีมูกเลือดหรือเป็นอหิวาตกโรค
  • ผู้ป่วยที่มีไข้ อาเจียน และปวดท้อง สามารถให้ยาตามอาการได้
  • หากผู้ป่วยอุจจาระมีมูกเลือด ขาดน้ำอย่างมาก หอบเหนื่อย ซึมลง ไข้สูง หรืออาการท้องเสียไม่หายภายใน 4-5 วัน ควรพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563                                      
ที่มา : รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ