“อาหารไม่แนะนำ” ในคนเป็นโรคกระเพาะอาหาร

“อาหารไม่แนะนำ” ในคนเป็นโรคกระเพาะอาหาร
  1. อาหารรสจัด ทั้งเปรี้ยวจัด เผ็ดจัด หวานจัด เค็มจัด
  2. อาหารเหลือค้างคืน ค้างมื้อ
  3. อาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอ็น
  4. แอลกอฮอล์ทุกชนิด
  5. เครื่องดื่มอัดลม โซดา
  6. อาหารหมักดอง อาหารแปรรูป
  7. อาหารไขมันสูง หรือของทอด ทำให้กระเพาะย่อยยากขึ้น
  8. ผัก ผลไม้รสเปรี้ยว

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : อ.นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช