อาหารไม่หวานก็ก่อเบาหวานได้จริงหรือ?

อาหารไม่หวานก็ก่อเบาหวานได้จริงหรือ?

อาหารบางประเภทแม้ไม่มีรสหวานแต่หากรับประทานในปริมาณมากจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้

  • ข้าว
  • ขนมปัง แป้งพิซซ่า
  • อาหารจำพวกเส้น เช่น ก๋วยเตี๋ยว พาสต้า
  • อาหารรสจัด เนื่องจากอาจมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ

อาหารข้างต้น สามารถรับประทานได้ในปริมาณที่เหมาะสม และควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลโดย : อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม