อาหารแบบไหนเสี่ยงไขมันพอกตับ

อาหารแบบไหนเสี่ยงไขมันพอกตับ

ไขมันพอกตับ มักเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมัน หรือคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป จึงควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และจำกัดการบริโภคอาหารกลุ่มต่อไปนี้ ได้แก่

  • อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าว ก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง พิซซ่า เป็นต้น
  • อาหารที่มีรสหวานมาก เช่น น้ำหวาน ชานม น้ำอัดลม
  • ผลไม้ที่มีน้ำตาลฟรุกโตสปริมาณมาก เช่น มะม่วงสุก ทุเรียน
  • อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เช่น ของทอด ไอศกรีม เป็นต้น
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
ที่มา : อ. พญมณีรัตน์ ชยานุภัทธ์กุล
ฝ่ายสรีรวิทยา