อาหารต้านภัย PM2.5

อาหารต้านภัย PM2.5

“ทุก 10 ไมโครกรัม/ลม. ของ M25 ที่พิ่มขึ้น” สัมพันธ์กับ “การเพิ่มขึ้นของอัตราการตาย” * จาก

 1. โรคหัวใจขาดเลือด ร้อยละ 16
 2. โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ร้อยละ 15
 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 13

การกินอาหารอีสานโบราณซึ่งมีความคล้ายคลึงกับแบบเมดิเตอเรเนียนติดต่อกันเป็นเวลานาน ช่วยลดโอกาสเสี่ยงการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด อันเป็นผลจาก PM2.5 ได้มาก

 1. กินข้าวกล้อง (ธัญพืชไม่ขัดสี)
 2. กินผัก
 3. กินผลไม้
 4. กินปลา
 5. กินถั่วเปลือกแข็ง เช่น ถั่วลิสง
 6. กินงา, น้ำมันรำข้ว, น้ำมันมะกอก
 7. ลดการกินเนื้อสัตว์ใหญ่ เหลือ 1-2 ดรัง/สัปดาห์
 8. หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์สำเร็จรูป

ที่มาจากสถิติการศึกษาอาหารสุขกาพในคนเกษียณอายุขององค์กรสุขกาพ แห่งสหรัฐอเมริกา จำนวนห้าแสนกว่าคน ติดต่อกันเฉลี่ย 17 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์