อาการไหลตายอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

อาการไหลตายอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ภาวะไหลตายพบได้ในคนทั่วโลก แต่พบบ่อยในเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งไทย พม่า ลาว ฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศไทย ในคนอายุ 30-50 ปีนั้นพบอัตราการไหลตายประมาณ 40 ต่อแสนประชากรซึ่งถือว่าสูงมาก

สาเหตุการไหลตาย

กระแสไฟฟ้าลัดวงจรในหัวใจ ซึ่งเกิดจากการมีพังผืดบริเวณผิวของหัวใจห้องล่างด้านขวาทำให้การเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ จนทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นระริก สาเหตุของพังผืดนี้เชื่อว่าเกิดจากพันธุกรรม

อาการแบบไหนต้องเฝ้าระวัง

  • หัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจรู้สึกใจสั่น หายใจไม่อิ่ม
  • อาการชักเกร็งหายใจติดขัดขณะนอนหลับ

ผู้ที่รอดชีวิตจากอาการไหลตาย

หรือมีสมาชิกครอบครัวเสียชีวิตจากการไหลตาย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจคลื่นหัวใจและทำการรักษา คือ พิจารณาการใส่เครื่องกระตุกหัวใจหรือทำการจี้ไฟฟ้าหัวใจ

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2565
ที่มา : อ. นพ.รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล
หน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจ