“ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง”

“ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง”

ในช่วงที่ฝุ่น PM2.5 กระจายหนักทั่วประเทศ โรคหนึ่งที่มาพร้อมฝุ่นจี๋วนี้ คือ “ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง”โดยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการระคายเคือง หรือการอักเสบของผิวหนังได้ รวมไปถึงกระตุ้นให้อาการภูมิแพ้ผิวหนังกลับมาด้วย

อาการ

ผู้ป่วยมักจะมีผื่นแดงนูนขึ้น หรือบวมแดง สลับเรียบ คัน

การรักษา

สามารถรักษาได้โดยใช้ยาทา และยารับประทาน ซึ่งจะช่วยลดอาการระคายเคือง การอักเสบ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ให้แก่ผิวหนัง หรือควรพบแพทย์ และเภสัชกรก่อนการใช้ยา

การป้องกัน

1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งเป็นระยะเวลานาน

2. งดการออกกำลังกายบริเวณนอกอาคาร

3. ทำความสะอาดที่นอน และเสื้อผ้าเป็นประจำ

4. แช่ หรืออาบน้ำด้วยน้ำอุ่นพอประมาณ

5. รักษาผิวหนังให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
ที่มา : รศ. นพ.นภดล นพคุณ
หน่วยผิวหนัง (ตจวิทยา) ฝ่ายอายุรศาสตร์