อาการแบบนี้ บ่งชี้โรคนิ้วล็อค

อาการแบบนี้ บ่งชี้โรคนิ้วล็อค

อาการของโรคมี 4 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 มีอาการปวดเป็นอาการหลัก โดยจะมีอาการปวดบริเวณโดนนิ้วมือ จะมีอาการปวดมากขึ้นถ้าเอานิ้วกดบริวณฐานนิ้วมือด้านหน้าแต่ยังไม่มีอาการติดสะดุด

ระยะที่ 2 มีอาการสะดุด (triggerng) เป็นอาการหลัก แตอาการปวดก็มักจะ เพิ่มมากขึ้นด้วย เวลาขยับนิ้วงอ และหยียดนิ้วจะมีการสะดุดจนรู้สึกได้

ระยะที่ 3 มีอาการติดล็อคเป็นอาการหลัก โดยเมื่องอนิ้วลงไปแล้วจะติดล็อค จนไม่สามารถเหยียดนิ้วออกเองได้ ต้องเอามืออีกข้างมาช่วยแกะ หรืออาจมีอาการมากขึ้นจนไม่สามารถงอนิ้วลงได้เอง

ระยะที่ 4 มีการอักเสบบวมมากจนนิ้วบวมติดอยู่ในท่างอเล็กน้อย ไม่สามารถ เหยียดให้ตรงได้ ถ้าใช้มือมาช่วยเหยียดจะปวดมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ที่มา : ผศ.นพ.กวี ภัทราดูลย์

Pin It on Pinterest