อาการแทรกซ้อนของเบาหวาน

อาการแทรกซ้อนของเบาหวาน

ไต ถึงขั้นไตวายได้

โรคหลอดเลือดสมอง ทำให้เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต

โรคหัวใจ

จอประสาทตาเสื่อม ถึงขั้นตาบอด

ปลายประสาทเสื่อม เกิดแผลที่เท้าอาจลุกลาม จนถึงขั้นตัดนิ้วหรือตัดเท้าได้

การควบคุมน้ำตาลในเลือดให้ดีเพื่อช่วย ลด/ชะลอ การเกิดโรคแทรกซ้อน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2562

ที่มา : รศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรื่อง