อาการเห็นแสงในตา เป็นอย่างไร?

อาการเห็นแสงในตา เป็นอย่างไร?

เมื่อมีการดึงรั้งของวุ้นตา จอตาก็จะถูกดึงตัวย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเห็นแสงแวบ ๆ เหมือนแสงฟ้าแลบหรือแสงไฟ โดยเห็นเป็นระยะเวลาสั้น ๆ แต่จะเป็นซ้ำบ่อย ๆ มักเห็นในที่มืด หรือในเวลาที่กลอกตาแรงๆ ส่วนใหญ่ไม่อันตราย เกิดจากการเสื่อมไปตามวัย แต่ถ้าเป็นมากขึ้นทันที หรือมีอาการตามัวร่วมด้วย อาจมีโรคที่ร้ายแรง เช่น จอตาฉีกขาต จอตาหลุดลอกไต้
🗣การรักษาอาการเห็นแสงในตา
แม้ว่าการเห็นแสงในตามักจะไม่ทำให้เกิตปัญหาร้ายแรงต่อการมองเห็น แต่เมื่อมีอาการขึ้นมาในระยะแรกควรเข้ารับการตรวจตาโดยละเอียดจากจักษุแพทย์ ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรักษา อาการมักดีขึ้นเองอย่างช้า ๆ 
🗣อาการที่ควรรีบมาพบแพทย์
1. มีความผิดปกติในการมองเห็น เช่น มีเงาขนาดใหญ่มาบังภาพ หรือตามัวลง
2. เงาหยากไย่ เป็นมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
3. เห็นแสงวาบในตาถี่มากขึ้นกว่าเดิม

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2563                                      
ที่มา : อ.นพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์