อาการเห็นเงาดำในตา

อาการเห็นเงาดำในตา

ในผู้สูงอายวุ้นตาจะสื่อมไปตามวัย ทำให้วุ้นตาที่เคยใสเปลี่ยนเป็นเส้นและจุดเล็ก ๆ ลอยกระจายอยู่ทั่วไปในวุ้นตา เคลื่อนไหวแกว่งไปมาได้ เมื่อกลอกตา มักเห็นได้ชัดเมื่อมองผ่านไปยังพื้นหลังที่เรียบและกว้าง รูปร่างของเส้นและจุดเหล่านี้ มิได้หลายแบบ เช่น เส้นผม ตัวแมลงคล้ายใยแมงมุม เป็นต้น มักพบได้บ่อยในคนทั่วไปและพบได้มากขึ้น ในผู้ที่มีสายตาสั้น ผู้ที่มีวุ้นตาหลุดลอกในผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจก
🗣การรักษาอาการเห็นเงาดำในตา
ถ้าอาการเหล่านี้เป็นไม่มากและคงที่อยู่นานโดยไม่เพิ่มมากขึ้น มักไม่เป็นอันตรายร้ายแรง แต่ถ้าตรวจพบว่างาดำในตานี่เกิดจากจอตาฉีกขาด แพทย์จะให้การรักษาโดยทำการยิงแสงเลเชอร์เพื่อปิดรอบ ๆ รอยที่ฉีกขาดไม่ให้ลุกลามมากขึ้น และเพื่อป้องกันไม่ให้มีจอตาหลุดลอกตามมา

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2563
ที่มา : อ.นพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์