อาการเสี่ยงที่ต้องระวัง ระหว่างการตั้งท้อง

อาการเสี่ยงที่ต้องระวัง ระหว่างการตั้งท้อง

ทางการแพทย์แบ่งการตั้งครรภ์เป็น 3 ไตรมาส

สัปดาห์ที่ 1 – 13 เสี่ยงแท้งได้เนื่องจากครรภ์ยังไม่สมบูรณ์

1. แพ้ท้องหนักอาเจียนบ่อย

2. หน้ามืด

3. มีเลือดออกทางช่องคลอด

4. ปวดท้องน้อยรุนแรง

5. ภาวะแท้งคุกคาม

สัปดาห์ที่ 14 – 28 เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน

1. มีรกเกาะต่ำ

2. เบาหวานระหว่าง

3. การตั้งครรภ์

4. ทารกอวัยวะผิดปกติ

สัปดาห์ที่ 29 – 42 เสี่ยงต่อการคลอด

1. ครรภ์เป็นพิษ

2. มีเลือดออกทางช่องคลอด

3. ทารกไม่ดิ้นหรือดิ้นน้อยลง

4. ถุงน้ำคร่ำรั่วซึมหรือแตกได้

5. เจ็บท้องถี่ๆและท้องแข็ง มีอาการจะคลอดก่อนกำหนด

ควรไปฝากครรภ์ตามนัด และหากพบความผิดปกติต้องไปพบแพทย์ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

Pin It on Pinterest