อาการเวียนหัว หรือมึนงง ต่างกันอย่างไร และเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

อาการเวียนหัว หรือมึนงง ต่างกันอย่างไร และเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

อาการมีนงงจะเป็นลม (Lightheadedness)
เป็นอาการที่มีความรู้สึกมีน ๆ หวิว คล้ายจะเป็นลมแต่ไม่มีความรู้สึกว่ารอบ ๆ ตัวหมุนไป มักเกิดจากภาวะที่มีความดันโลหิตต่ำลง หรือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ อาการจะดีขึ้นเมื่อได้นั่งหรือนอนพัก
อาการเวียนหัวร่วมกับบ้านหมุน (Vertigo)
เป็นอาการที่มีความรู้สึกว่ารอบ ๆ ตัวกำลังหมุนไป เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้น ก็จะรู้สึกอยากคลื่นใส้อาเจียนตามมา อาจทำให้ไม่สามารถยืนหรือเดินได้ เนื่องจากสมดุลเสีย ทำให้หกล้มและได้รับอันตรายได้ สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของะบบรับรู้สมดุลการทรงตัวของร่างกายปัญหาอาจกิดจากสายตา หรือระบบประสาทรับการทรงตัวที่อยู่ในหูชั้นใน (เช่น โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน) หรือความผิดปกติของสมอง
หากมีอาการเวียนหัวบ้านหมุน ไม่ควรตกใจ
เพราะสามารถคิดได้จากหลายสาเหตุ แต่หากสังเกตอาการแล้วพบว่ามีอาการคลื่นไส้มาก มีภาวะหมดสติ หรืออาการไม่ดีขึ้นหลังพักหรือมีอาการบ่อยและรุนแรง ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยโรคต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563
ที่มา : อ. นพ.พรชัย อนิวรรตธีระ