อาการเตือนในกลุ่มเสี่ยงพาร์กินสัน

อาการเตือนในกลุ่มเสี่ยงพาร์กินสัน
  1. นอนละเมอตอนกลางคืน
  2. ท้องผูกเรื้อรัง
  3. มีประวัติครอบครัวใกล้ชิดเป็นพาร์กินสัน
  4. การได้กลิ่นลดลง
  5. ซึมเศร้า
  6. ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีปราบศัตรูพืช

หากมีอาการและปัจจัยเสี่ยงประกอบร่วมกันควรมาพบแพทย์เฉพาะทางที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯเพื่อรับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง www.chulapd.org Hotline : 081-107-9999

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562

ที่มา : ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ