อาการเตือนภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในผู้ใหญ่

อาการเตือนภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในผู้ใหญ่
  1. ง่วงนอนมากผิดปกติ โดยเฉพาะขณะนั่งอยู่เฉย ๆ หรือไม่ได้ทำกิจกรรมใด ๆ
  2. กรนเสียงดังมากจนได้ยินไปถึงข้างนอกห้อง
  3. เสียงกรนหยุดเป็นบางช่วง แล้วตามด้วยเสียงหายใจ เฮือกแสดงถึงการหยุดหายใจ และเริ่มหายใจขึ้นอีกครั้ง บางครั้งผู้ป่วยจะจำได้ว่าสะดุ้งตื่นเพราะหายใจเป็นช่วงสั้น ๆ หรือหายใจเฮือก
  4. เผลอนอนหลับในเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น ขณะทำงานหรือขับรถ
  5. สมาธิสั้น ความจำลดลง มีความเครียดหรือซึมเศร้า
  6. ปวดศีรษะช่วงเช้า ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
  7. สมรรถภาพทางเพศลดลงในเพศชาย ในเพศหญิงอาจจะมีประจำเดือนมาไม่ปกติ

หากสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ในคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัว ควรพามาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2562

ที่มา : รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน