อาการเคลื่อนไหวผิดปกติโคเรีย (Chorea)

อาการเคลื่อนไหวผิดปกติโคเรีย (Chorea)

เป็นการเคลื่อนไหวที่แขนขาขยับมากเกินปกติ ส่ายไปมา ไม่สามารถคาดเดาทิศทางได้คล้ายการรำ ผู้ป่วยไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวผิดปกติได้เอง ทำให้รบกวนการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น คว้าสิ่งของไม่ได้ เดินโยกเยกหรือหกล้ม

สาเหตุ

  • โรคทางพันธุกรรม
  • ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
  • หลอดเลือดสมองตีบในบางตำแหน่งของสมอง
  • ภาวะภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติบางชนิด
  • การติดเชื้อบางชนิดหรือจากการใช้ยาบางกลุ่ม

วิธีรักษา

ขึ้นอยู่กับสาเหตุ บางครั้งอาจหายได้เอง หรืออาการลดลงตามกาลเวลา เช่น โคเรียที่เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง แต่โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักต้องรับการรักษาเพื่อควบคุมอาการโดยเฉพาะโคเรียที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น โคเรียที่เกิดจากพันธุกรรมหากผู้ป่วยมีอาการที่ต้องสงสัย ควรพบแพทย์เพื่อประเมินหาสาเหตุ และรับการรักษาที่ถูกต้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ปรียา จาโกต้า
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื้อนไหวผิดปกติ