อาการอุจจาระร่วง ที่ต้องรีบพบแพทย์

อาการอุจจาระร่วง ที่ต้องรีบพบแพทย์
  1. ซึมไม่มีแรง มือเท้าเย็น
  2. อาเจียนมาก หรือถ่ายมากผิดปกติ
  3. ปัสสาวะสีเข้ม ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเกิน 6 ชั่วโมง
  4. ในเด็ก ปากแห้ง ตาโหล ร้องไห้ไม่มีน้ำตา

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล