อาการหลังผ่าตัดเปลือกตา ควรรีบมาพบแพทย์

อาการหลังผ่าตัดเปลือกตา ควรรีบมาพบแพทย์
  1. การมองเห็นลดลงหรือมองเห็นภาพซ้อน
  2. อาการปวดตามาก รับประทานยาแก้ปวดไม่ดีขึ้น
  3. แผลผ่าตัดบวมแดงมากขึ้น มีหนองไหล หรือมีไข้หลังผ่าตัด
  4. มีเลือดสดไหลออกจากแผลผ่าตัด

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : อ.พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากร