อาการสำคัญ สำหรับแม่ตั้งครรภ์

อาการสำคัญ สำหรับแม่ตั้งครรภ์

ช่วงตั้งครรภ์เป็นช่วงที่คุณแม่ต้องการสารอาหารและพลังงานมากขึ้นสำหรับการเลี้ยงดูลูกน้อยในครรภ์ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน

  • แม่ควรรับสารอาหารเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 ของปกติ
  • เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ มีสารอาหารครบ 5 หมู่
  • ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ใหม่
  • หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเกินไป
  • หลีกเลี่ยงสารปรุงแต่งอาหาร
  • หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์
  • การหลีกเลียงการดื่มนม เพราะเข้าใจว่าจะทำให้ลูกแพ้นมวัวยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ซัดจน จึงไม่ควรปฏิบัติเพราะอาจทำให้ลูกได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอต่อการสร้างกระดูก

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2562

ที่มา : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ