อาการสั่นแบบไหน ใช่โรคพาร์กินสัน

อาการสั่นแบบไหน ใช่โรคพาร์กินสัน
  1. สั่นข้างเดียว
  2. สั่นขณะอยู่เฉย กลับมาใหม่ตอนยกมือค้าง
  3. สั่นเวลาเดินและอาจเกิดขึ้นที่ส่วนอื่นของร่างกายร่วมกับมือได้ด้วย
  4. ผู้ป่วยพาร์กินสัน ไม่จำเป็นต้องสั่นทุกราย โรคพาร์กินสันแบบแข็งและไม่สั่นก็มี

หากสงสัยว่าผู้สูงวัยมีอาการของโรคพาร์กินสัน ควรพามาพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ www.chulapd.org หรือ www.facebook.com/Parkinson-Chula-Fanpage

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562

ที่มา : ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ