อาการระยะยาวเมื่อหายจากโรคโควิด-19

อาการระยะยาวเมื่อหายจากโรคโควิด-19

อาการระยะยาวจากโรคโควิด-19 (Long COVID-19) เป็นอาการที่พบในผู้ที่ติดเชื้อมากกว่า 4 สัปดาห์ โดยอาจมีอาการเหล่านี้ต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ซึ่งอาการที่พบอาจเป็นอาการที่เกิดขึ้นใหม่ อาการเดิมที่ไม่ดีขึ้นหรืออาการที่หายไปแล้วกลับมาเป็นใหม่ ทั้งนี้สามารถเกิดอาการขึ้นได้ในหลายระบบ

10 อาการที่พบมากที่สุด

  1. เหนื่อยล้าอ่อนเพลีย
  2. ปวดศีรษะ
  3. ไม่มีสมาธิ
  4. ผมร่วง
  5. หายใจเหนื่อย
  6. ลิ้นไม่รับรส
  7. จมูกไม่ได้กลิ่น
  8. หายใจเร็ว
  9. ปวดข้อ
  10. ไอ

คำแนะนำจากแพทย์

ผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19 แล้ว อาจเกิดอาการระยะยาวจากโรคโควิด-19 ได้ โดยแพทย์จะทำการซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อแยกกับโรคอื่น ๆ หากอาการไม่รุนแรง จะใช้วิธีการติดตามอาการเป็นหลักอย่างไรก็ตามหากมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น ควรพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติม

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
ที่มา : อ. ดร. พญวรรษมน จันทรเบญจกุล