อาการผิดปกติที่เกิดระหว่าง หรือหลังให้เลือดที่ควรแจ้งแพทย์

อาการผิดปกติที่เกิดระหว่าง หรือหลังให้เลือดที่ควรแจ้งแพทย์
  • ผื่นค้นตามร่างกายและใบหน้า
  • มีไข้ หนาวสั่น
  • หน้าบวม ปากปวม
  • แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  • เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน
  • ปวดหลัง หรือสีข้าง

หากเกิดอาการเหล่านี้หรืออาการผิดปกติอื่น ระหว่างหรือหลังให้เลือดควรรีบแจ้งให้แพทย์ให้ทราบทันที เพื่อการวินิจฉัยเพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับเลือด ซึ่งอาจส่งผลรุนแรงเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. นพ.เจตวรรณ ศิริอักษร
ฝ่ายธนาคารเลือด