อาการบ่งบอกของ “ภาวะซีดในเด็ก” ที่ไม่ควรละเลย

อาการบ่งบอกของ “ภาวะซีดในเด็ก” ที่ไม่ควรละเลย
  1. เหนื่อย ไม่มีแรง
  2. เป็นลม อ่อนเพลียง่าย
  3. ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว
  4. ขาดสมาธิในการเรียนหนังสือ
  5. ชอบกินของแปลกที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ยางลบ ดินสอ กระดาษ
  6. ปัสสาวะสีเข้ม
  7. ตัวเหลือง ตาเหลือง
  8. หากมีไข้ จ้ำเลือดตามตัว ต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วย ต้องสงสัยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว

หากลูกน้อยมีอาการเหล่นี้ ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ และทำการรักษาให้ถูกต้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ที่มา : รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล

Pin It on Pinterest