อาการบ่งบอกของโรคมะเร็งปอด

อาการบ่งบอกของโรคมะเร็งปอด

อาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดมักไม่จำเพาะ เช่น เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย ส่วนหนึ่งจะไม่มีอาการ แต่เมื่อโรคลุกลาม หรือมีการกระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะต่าง ๆ อาจพบอาการ ดังนี้

  1. ไอเรื้อรัง (ไอแห้ง หรือไอมีเสมหะ)
  2. หายใจมีเสียงหวีด
  3. เจ็บบริเวณหน้าอก
  4. ไอมีเลือดปน
  5. เสียงแหบ
  6. ติดเชื้อในปอดบ่อย ๆ เช่น ปอดบวม
  7. เหนื่อยง่าย หรือรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา
  8. น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

ที่มา : พญ.ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์

Pin It on Pinterest