อาการทางตา จากโรคไทรอยด์

อาการทางตา จากโรคไทรอยด์

อาการทางตาจากโรคไทรอยด์ (Thyroid eye disease) สัมพันธ์กับความผิดปกติของการทำงานของต่อมไทรอยด์ ผู้ป่วยโรคไทรอยด์ประมาณ 1 ใน 3 เป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางตา

กลุ่มเสี่ยง

มีภาวะต่อมไทรอยด์ที่ทำงานมากกว่าปกติ (Hyperthyroidism) เช่น ไทรอยด์เป็นพิษชนิดโตทั่วไป (Graves’ disease) มักมีอาการ ดังนี้

  1. ใจสั่น
  2. มือสั่น
  3. เหงื่อออกง่าย
  4. ขี้ร้อน
  5. น้ำหนักลด
  6. ท้องเสีย

มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ (Hypothyroidism) เช่น ต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรัง (Hashimoto’s thyroidiis) มักมีอาการ ดังนี้

  1. อ่อนเพลีย
  2. เหนื่อยง่าย
  3. น้ำหนักขึ้น
  4. ท้องผูก

ผู้ที่ทราบว่ามีระดับฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติ หรือมีอาการที่สงสัย รวมถึงผู้ที่มีอาการทางตาจากโรคไทรอยด์ควรได้รับการตรวจติดตามประเมินความรุนแรงโดยจักษุแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : อ.พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากร