อาการทางตา จากภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

อาการทางตา จากภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

ผู้ป่วยโรคไทรอยด์มีโอกาสเกิดอาการทางตาได้ เนื่องจากภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเองไปกระตุ้นเซลล์ในเบ้าตา

  1. กระตุ้นเซลล์ไขมันและเซลล์กล้ามเนื้อให้เพิ่มปริมาณและขยายขนาด ลูกตาถูกดันไปด้านหน้าเกิดภาวะตาโปน
  2. กระตุ้นเซลล์กล้ามเนื้อตากดตาให้ขยายขนาดและเปลี่ยนเป็นพังผืดภายหลัง เกิดภาพซ้อนจนถึงตาเหล่
  3. กระตุ้นสารก่อการอักเสบทำให้มีภาวะปวด บวมแดงของเยื่อบุตาขาวและเปลือกตา
  4. การขยายขนาดและเกิดพังผืดของกล้ามเนื้อเปลือกตาทำให้มีการดึงรั้งเปลือกตาให้เลิกสูงขึ้น จนสังเกตเห็นตาขาวด้านบนได้ชัดเจน ร่วมกับอาจมีการมองลง แล้วเปลือกตาไม่ตกลงมาคลุมตาดำ

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : อ.พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากร