อาการทางตาจากไทรอยด์ ร้ายแรงต้องพบแพทย์ทันที

อาการทางตาจากไทรอยด์ ร้ายแรงต้องพบแพทย์ทันที
  1. แสบเคืองตาแดงรุนแรง
  2. การมองเห็นสีลดลง
  3. ลานสายตาแคบลง
  4. การมองเห็นลดลง
  5. มีรอยโรคผิดปกติที่ตาดำ

ผู้มีอาการทางตาจากโรคไทรอยด์ควรรับการตรวจและวินิจฉัยจากจักษุแพทย์สม่ำเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : อ.พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากร