อาการต้องสงสัย โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน

อาการต้องสงสัย โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน
  1. เจ็บหน้าอกแบบหนัก ๆ กลางหน้าอกหรืออกข้างซ้าย
  2. อาการเจ็บหรือแน่นหน้าอก อาจร้าวไปที่ขากรรไกร หรือแขนได้
  3. เหนื่อยง่าย
  4. ใจสั่น
  5. หมดสติ

หากมีอาการที่ต้องสงสัย หรือไม่แน่ใจให้ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ที่มา : อ.นพ.ชัยศิริ วรธณลกากร