อาการต้องสงสัย อาจใช่มะเร็งคอหอยโพรงจมูก

อาการต้องสงสัย อาจใช่มะเร็งคอหอยโพรงจมูก
  1. ก้อนต่อมน้ำเหลืองที่คอโต
  2. น้ำมูกปนเลือด ดัดจมูกข้างเดียว
  3. การได้ยินลดลงข้างเดียว
  4. ชาบริเวณใบหน้า
  5. มองเห็นภาพซ้อน

มะเร็งคอหอยหลังโพรงจมูก พยากรณ์โรคดี มีโอกาสหายขาดสูง

ข้อมุล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี