อาการต้องสงสัยโรคสมองเสื่อม

อาการต้องสงสัยโรคสมองเสื่อม
  1. ลืมวันสำคัญ ลืมกิจวัตรประจำวัน
  2. ถามซ้ำ ๆ
  3. ลืมชื่อเพื่อน ลืมสิ่งของ
  4. ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่เคยใช้ได้
  5. หลงทาง
  6. บุคลิกเปลี่ยน
  7. จัดการการเงินไม่ได้
  8. ญาติกังวลเรื่องการหลงลืม

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย