อาการกรดไหลย้อนแบบไหน ควรไปพบแพทย์ทันที

อาการกรดไหลย้อนแบบไหน ควรไปพบแพทย์ทันที
  1. น้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจลด
  2. อาเจียนบ่อย ๆ
  3. อาเจียนมีเลือดปน
  4. อาการกรดไหลย้อนเป็นบ่อย
  5. อาการกรดไหลย้อนเป็นรุนแรง
  6. อาการกรดไหลย้อน เป็นครั้งละนาน ๆ
  7. เบื่ออาหาร
  8. อกลืนเจ็บ
  9. กลืนติด กลืนลำบาก
  10. ถ่ายเป็นเลือด

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : อ.นพ.ปิยะพันธื พฤกษพานิช

Pin It on Pinterest