อันตรายของยา “กลุ่มเอ็นเสด” ที่ต้องรู้ก่อนใช้

อันตรายของยา “กลุ่มเอ็นเสด” ที่ต้องรู้ก่อนใช้

ไต

ไตเสื่อม ไตวาย อาจถึงต้องไปฟอกไต

หัวใจ

หลอดเลือดหัวใจอุดตัน กล้ามเนื้อหัวใจตาย และเสียชีวิตได้อย่างฉับพลัน

สมอง

หลอดเลือดสมองอุดตัน เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต พิการ หรือเสียชีวิต

กระเพาะอาหาร

เป็นแผล ปวดท้อง แสบท้อง อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดำ กระเพาะทะลุ และเสียชีวิตได้

ตับ

ตับอักเสบ ตาเหลือง ตัวเหลือง ตับวาย อาจเสียชีวิตได้

หลอดลม

คนเป็นหอบหืดบางคน หลอดลมตีบ และ หายใจไม่ออก

ตัวอย่างของยากลุ่มเอ็นเสด ไอบูโพรเฟน ไดโคลฟีแนค อินโดเมธาซิน ไพร็อกซิแคม เมล็อกซิแคม ซีเลค็อคชิบ อิโทริค็อกซิบ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

Pin It on Pinterest