ออกกำลังกายอย่างไร ในผู้ป่วยเบาหวาน

ออกกำลังกายอย่างไร ในผู้ป่วยเบาหวาน
  1. ออกกำลังกายจนพูดประโยคยาวแล้วเริ่มหอบ หรือ จับชีพจรได้ 50-70 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นสูงสุด อย่างน้อย 30 นาที
  2. ออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์และไม่ควรเว้นนานเกิน 2 วัน
  3. ออกกำลังกายแบบต้านแรง เช่น ยกน้ำหนัก ซิตอัพ 2- 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
  4. ออกกำลังกายความหนัก ปานกลาง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที หรือออกกำลังกายหนัก อย่างน้อยสัปดาห์ละ 75 นาที
  5. ถ้านั่งเกิน 30 นาที่ให้ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสาย
  6. ถ้ามีอาการลุกขึ้นมาหน้ามืด หรือสงสัยมีโรคหัวใจ ควรประเมินทางหัวใจเพิ่มเติมก่อนออกกำลังกาย

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์