ออกกำลังกายสมองง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้

ออกกำลังกายสมองง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้
  1. หมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ เช่น ฝึกทำอาหาร เรียนดนตรี ไปท่องเที่ยวที่ใหม่ ๆ
  2. มีกิจกรรมทางสังคมสม่ำเสมอ เช่น ทานข้าวกับเพื่อน เข้ากลุ่มออกกำลังกาย
  3. รู้จักผ่อนคลาย และจัดการความเครียด เช่น นั่งสมาธิ ฟังเพลง พูดคุยกับครอบครัว
  4. มีกิจกรรมที่ช่วยฝึกสมองทั้งสองชีก เช่น เล่นบอร์ดเกม เล่นดนตรี
  5. ทำงานอดิเรกที่ได้ใช้สมาธิ และร่างกายสัมผัสไปพร้อมกัน เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้พลาสติก การปั้นตุ๊กตาดินน้ำมัน
  6. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่น การเดินเร็ว เดินแกว่งแขน การเล่นซี่กง โยคะ สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

ที่มา : รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์