ห่างไกลโรคอ้วนง่ายๆได้ด้วยตัวเอง

ห่างไกลโรคอ้วนง่ายๆได้ด้วยตัวเอง
  1. ทานอาหารพลังงานต่ำและกากใยสูง
  2. ลดน้ำหวาน ของหวาน
  3. เลี่ยงอาหารมัน
  4. ทานให้น้อย ออกกำลังให้มาก

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์