“หัด”โรคใกล้ตัวเด็กเล็ก

“หัด”โรคใกล้ตัวเด็กเล็ก

โรคหัดพบบ่อยในเด็กเล็ก พบได้บ้างในเด็กโต และผู้ใหญ่อายุน้อย

อาการ

ผู้ป่วยมักมีไข้สูง มีน้ำมูก ไอ ตาแดง มีตุ่มในปาก ซึ่งมีลักษณะจำเพาะที่เรียกว่า Koplik spots และมีผื่นบริเวณผิวหนังซึ่งเริ่มต้นจากต้นคอ แล้วค่อยๆ ลามมาสู่ลำตัวและแขนขา โดยใช้เวลานาน 1-2 วัน จากนั้นผื่นจะมีสีคล้ำขึ้น ผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็กพบอาการปอดอักเสบได้บ่อย อาจมีภาวะขาดอาหารและขาดวิตามินเอตามมา

การรักษา

เช็ดตัวลดไข้ และกินยาพาราเซตามอล ดื่มน้ำให้เพียงพอ และดื่มน้ำเกลือแร่ หากถ่ายอุจจาระเป็นน้ำให้วิตามินเอ เพื่อป้องกันภาวะขาดวิตามินเอ ผู้ป่วยที่ดื่มน้ำได้ไม่เพียงพอ หรือมีภาวะปอดอักเสบ ควรรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้สารน้ำทางหลอดเลือดและให้ออกซิเจน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

Pin It on Pinterest