“หัด”ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

“หัด”ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ผู้ป่วยหัดส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนหัดหรือได้รับวัคซีนไม่ครบสองครั้ง โรคหัดแพร่กระจายได้ง่ายในสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และโรงพยาบาล กลุ่มเสี่ยงที่จะป้วยรุนแรงจากโรคหัดคือ เด็กเล็ก ซึ่งพบภาวะแทรกซ้อนทางปอดได้บ่อย

การป้องกัน

  1. วัคซีนหัดในรูปของวัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน แนะนำให้ฉีดในเด็กเล็ก 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่ออายุ 9-12 เดือน ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2 ปีครึ่ง ส่วนเด็กโตและผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนหัดไม่ครบ 2 ครั้งหรือไม่ทราบประวัติการได้รับวัคซีน แนะนำให้ฉีดวัคซีนอีก 1 ครั้ง
  2. ผู้ป่วยหัดควรหยุดเรียนหรือหยุดงานนาน 1 สัปดาห์ กรณีมีเด็กป่วยเป็นหัดหลายคน อาจพิจารณาปิดสถานรับเลี้ยงเด็กหรือปิดโรงเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

Pin It on Pinterest