หลากพฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง

หลากพฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง
  1. การยกของหนักไม่ย่อเข่าหรือหิ้วของหนักด้วยนิ้ว
  2. นั่งเก้าอี้ไม่เต็มก้นโดยไม่พิงพนัก
  3. นั่งหลังงอ หลังค่อม หากทำบ่อย ๆ มืโอกาสเกิดหมอนรองกระดูกเสื่อม
  4. ยืนแอ่นพุง ยืนหลังค่อม
  5. นั่งไขว่ห้างแล้วตัวเอียง ไม่ควรนั่งไขว่ห้างตลอดเวลา
  6. ยืนพักขา ยืนลงน้ำหนักขาข้างเดียวจนสะโพกเอียง
  7. สะพายกระเป๋าหนักข้างเดียว อาจทำให้กล้ามเนื้ออักเสบ ส่งผลต่อกระดูกสันหลังได้

การทำร้ายกระดูกสันหลัง มักเป็นกรณีที่มีน้ำหนักลงมาที่กระดูกสันหลังมากผิดปกติ ควรระวังพฤติกรรมที่ทำให้กระดูกสันหลังรับน้ำหนักมากเกินไป

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : อ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ