หลอดเลือดดำอุดตันอันตรายแอบแฝง

หลอดเลือดดำอุดตันอันตรายแอบแฝง

“โรคหลอดเลือดดำอุดตัน” คือ ภาวะที่มีลิ่มเลือดไปขวางการไหลวียนของเลือดในหลอดเลือดดำของร่างกาย

  1. โรคหลอดลือดดำอุดตันเป็นสาหตุการเสียชีวิต 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
  2. เกิดขึ้นได้ทุกบริเวณ มักเกิดบริเวณขา
  3. หลอดเลือดดำอุดตันสามารถไหลเวียนไปส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ เช่น ปอด ช่องท้อง สมอง

อาการที่สังเกต

  1. ขา รู้สึกปวดน่องหรือต้นขา ขาและเท้า บวมร้อนข้างเดียวอย่างเห็นได้ซัด
  2. ท้อง มีอาการปวดท้อง
  3. สมอง มีอาการปวดศีรษะ อาเจียนหรือซัก
  4. ปอด มีอาการเหนื่อย ใจสั่น หายใจเร็ว เจ็บหน้าอก หรือไอเป็นเลือด ไอเป็นเลือด เป็นต้น ผู้ป่วยร้อยละ 30 จะเสียชีวิตทันที หากมีอาการช้างต้นควรรีบมาพบแพทย์ทันที
  5. เเขน แขบบวมข้างเดียว

“โรคหลอดเลือดดำอุดตัน” มีความอันตรายและอาจเสียชีวิตได้ หากพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : ศ.ดร.นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์