หลอดเลือดดำขอดรักษาอย่างไรได้บ้าง

หลอดเลือดดำขอดรักษาอย่างไรได้บ้าง
  1. ใส่ถุงน่องเฉพาะสำหรับหลอดเลือดดำขอด
  2. การฉีดยา
  3. การรับประทานยา
  4. การผ่าตัด
  5. การรักษาโดยใช้สายสวน RFA/LASER

ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถมาพบแพทย์ได้ตั้งแต่มีอาการเบื้องต้น โดยแพทย์จะตรวจร่างกาย และยืนยันผลการวินิจฉัยด้วยการทำอัลตราซาวนด์ การรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2565
ที่มา : อ. นพ.อภินันท์ อุทัยไพศาลวงศ์
ฝ่ายศัลยศาสตร์