หลงลืมตามวัย หรือ สมองเสื่อม

หลงลืมตามวัย หรือ สมองเสื่อม

ผู้สูงอายุปกติ

 1. สามารถทำกิจวัตรได้ปกติ
 2. จะบอกว่ตนเองความจำไม่ดี แต่สามารถบอกได้ว่าลืมอะไร
 3. มีความกังวลกี่ยวกับความทรงจำของตนเอง
 4. จำเรื่องราวสำคัญได้
 5. บางครั้งนึกคำที่จะพูดไม่ได้
 6. ไม่หลงทางในสถานที่ที่คุ้นเคย บางครั้งอาจใช้เวลานึกเล็กน้อย
 7. ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ทั่งไปได้ และเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ใหม่ ๆ ได้
 8. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ปกติ

ผู้ที่อาการต้องสงสัยสมารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยได้ที่ ศูนย์ฝึกสมอง รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทร. 02 256 4000 ต่อ 70710

ผู้ป่วยสมองเสื่อม

 1. ต้องให้ผู้อื่นช่วยกำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ
 2. ไม่สามารถนึกออกว่าตนเองลืมอะไร
 3. คนในครอบครัวกังวลเกี่ยวกับความจำของผู้ป่วยมากกว่าตัวผู้ป่วยเอง
 4. ความจำระยะสั้นแย่ลงจนสังเกตได้ ทั้งการจำเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น และความสมารถในการสนทนา
 5. นึกคำพูดไม่ออกมากขึ้น นึกคำนาน และใช้คำอื่นแทน เช่น เรียก “นาฬิกา” ว่า “อันที่ดูเวลา”
 6. หลงทางในสถานที่ที่คุ้นเคยในขณะที่เดิน หรือ ขับรถ
 7. ไม่สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ทั่วไปได้ และไม่สามารถเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ใหม่ ๆ ได้
 8. ขาดความสนใจในการเข้าสังคม และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562

ที่มา : รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์