หยุดพฤติกรรมทำร้ายฟัน

หยุดพฤติกรรมทำร้ายฟัน
  • กัดเล็บ ทำให้ฟันสีก ฟันกร่อน
  • แปรงฟันแรง เป็นผลเสียต่อตัวฟัน กิดการสึกกร่อน ตรงคอฟัน เหงือกอักเสบ และเหงือกร่นได้
  • ใช้ฟันเปิดหรือแกะภาชนะ เช่น เปิดถุง เปิดฝาขวดทำให้ฟันหัก ฟันเสียรูปได้
  • เคี้ยวน้ำแข็ง เป็นสาเหตุของฟันร้าว ฟันแตก ฟันบิ่น
  • รับประทานอาหารรสเปรี้ยวจัด ซึ่งมีความเป็นกรดทำให้ผิวเคลือบฟันบางลง
  • รับประทานขนม ซึ่งมีน้ำตาลสูง อาจทำให้ฟันผุได้
  • ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดที่ ไปทำลายผิวเคลือบฟันได้

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

ที่มา : ทพญ.ธนิตา ณรงค์เดช