หมั่นฝึก “บุตรหลาน” ให้ตื่นตัวพร้อมรับมือทุกสถานการณ์

หมั่นฝึก “บุตรหลาน” ให้ตื่นตัวพร้อมรับมือทุกสถานการณ์
  1. ฝึกให้จดจำเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัว
  2. เขียนซื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองใส่กระเป๋า พกติดตัวไว้
  3. ฝึกให้มีการตื่นตัว และระวังภัยต่อการเกิดเหตุร้ายที่คาดไม่ถึง เช่น ถอดหูฟังเมื่ออยู่ในที่ชุมชนและหมั่นสังเกตความผิดปกติของเหตุการณ์รอบตัว
  4. สอนให้จดจำทางเข้าออกของสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นนิสัย
  5. สอนให้รู้จักสังเกตทางออกฉุกเฉินเมื่อไปในสถานที่ต่าง ๆ และวิธีการออกจากพื้นที่ที่อันตรายด้วยความรวดเร็ว
  6. สอนให้รู้จักวิธีซ่อนตัวและฝึกให้เงียบ ไม่ส่งเสียงดัง
  7. ฝึกวิธีตอบโต้เมื่อเข้าตาจน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรถ